Články, informácie, tipy a triky

Najčastejšie otázky ohľadom vyplácania provízie

Pri preposielaní objednávok Vám dodávateľ vypláca províziu. Provízia Vám prislúcha zo všetkých objednávok, pri ktorých bol dodávateľom nastavený stav „tovar expedovaný“ po dobu minimálne 20 dní. 20 dní je doba, počas ktorej môže zákazník tovar vrátiť dodávateľovi v zákonom stanovenej lehote.

Provízia Vám prislúcha z ceny tovaru bez DPH (ak je dodávateľ platca) a bez nákladov na poštovné (cena dopravy).

1. Ako požiadať o zaplatenie provízie?

Províziu Vám dodávateľ vyplatí na základe faktúry, ktorú mu vystavíte.

Vystavenú faktúru je potrebné vložiť do klientskej zóny systému affilnet.

2. Ako zistím výšku zarobenej provízie?

1. Prihláste sa do klientskej zóny.

2. Na úvodnej strane je modul „Môj provízny účet“, modul zobrazuje celkové sumy, no po kliknutí naň sa Vám zobrazí celkový prehľad provízií zo sprostredkovaných objednávok.

3. Ako vložiť faktúru do systému affilnet?

1. Prihláste sa do klientskej zóny.

2. Kliknite na úvodnej strane na modul „Môj provízny účet“.

3. Faktúru za dlžnú províziu je možné nahrať do systému na vyplatenie hneď ako dosiahne celková provízia sumu 30€, prípadne v nižšej sume raz za pol roka, faktúru je nám potrebné zaslať emailom.

4. Faktúru vložíte cez pravú časť zobrazenia, cez tlačidlo vybrať súbor. Nezabudnite pri odosielaní faktúry vyplniť aj hodnotu faktúry.

5. Hneď ako Vám dodávateľ faktúru uhradí, nastavte jej stav „uhradená“.

 

S prípadnými otázkami nás prosím kontaktujte.

V kategórii: Ako na to ?